BARAT Endüstriyel Plastik Mühendisliği

Polipropilen Nedir ?

Polipropilen Nedir ?

Polipropilen, otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir.

Polipropilen, ham petrol türevlerinden olan “Naptha” maddesinden elde edilen polipropilen moleküllerinin polimerizasyonu ( moleküllerin uc uca eklenerek büyük moleküllerin elde edilmesi işlemi ) ile elde edilen natural beyaz renkli bir malzemedir. Üretiminde ortalama % 97 oranında ham petrolden elde edilen türevler kullanıldığı için, bulunabilirliği ve fiyat durumu dünya ham petrol rezervleri ve fiyatları ile doğrudan bağlıdır.

Değişik kullanım yeri ve amaçlarına uygun olması için, karışık bir dizi kimyasal işlemler sonucunda, polipropilen molekülleri içine etilen molekülleri yerleştirmek suretiyle, polipropilen hem maddesinin sertlik, esneklik, ısı dayanımı ve kırılganlık gibi fiziksel özellikleri üzerinde gelişmeler yapabilmektedir. Örneğin, çok özel şartlar altında bir reaktör içinde polipropilen gazı ile etilen gazı reaksiyona sokularak, %1-7 oranında etilen molekülünün propilen molekülleri içine yerleşmesi sağlanır. Bu eklenen etilenin yüzdesi ve polipropilen molekülleri arasında yerleşme pozisyonları, elde edilen malzemenin fiziksel özelliklerini belirler. Bu şekilde çok yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen hammaddeler elde edilir.

Diğer plastik malzemelerine oranla daha pahalı olan Polipropilen hammaddesinin en büyük avantajı yüksek sıcaklık ve basınçlarda çok uzun yıllar güvenle kullanılabilmesidir.