BARAT Endüstriyel Plastik Mühendisliği

Scrubber Nedir? Scrubber İmalatı Nasıl Yapılır?

Scrubber Nedir? Scrubber İmalatı Nasıl Yapılır?

sonucunda, scrubber kurulduğu tesislerde asit ve kimyasalların zararlı etkilerini azaltarak, öncelikle çalışanların sağlığına, çalışma ortamının güvenliğine ve de tesisteki metalsel malzemelerin (konstrüksüyon, çatı kaplamaları…vb) korozyonunun önlenmesine katkı sağlamaktadır.

Scrubber çalışma prensibi atık gazların “raching” halkaları altında yıkanması esasına dayanır. Sistemde gazların sıvılar içersinde absorbe olması özelliğinden yararlanılmıştır. Emiş fanı ile ortamdan alınan ve “raching” halkaları arasından yukarıya çıkmaya zorlanan gaz yer çekimi kuvveti ve yağmurlama sistemi ile aşağıya doğru inen su ile “raching” halkalarında karşılaştıklarında parçalanarak sıvı fazda mümkün olan en fazla yüzeyde karşılaştırılır.

Scrubber bacasından çıkan gazlar artık kirletici özelliğini kaybetmiştir. Ancak sıvı faz aside dönüşmüştür. Sıcaklığın ve çözelti konsantrasyonunun etkisi ile son derece koroziftir. Bu durum sistemin dayanıklılığını arttırmak gaz absorbe işleminde sıvı fazın doygunluğunu düşürmek için p.h değeri yükseltilerek sıvı fazın çevrimde nötr ve baz olması sağlanır. 

Scrubber da gaz absorbsuyonunun verimi için gaz hızı, filtreleme boyu,sıvı fazın debisi orantılı olmalıdır. Eksoz fan debisi., atık gazların debisini, basıncı ise filtre içindeki basıncı yenebilecek nitelikte seçilmelidir. İşletme maliyeti düşük, bakımı kolay su tüketimi azdır.

Scrubber ünitesini oluşturan tüm bileşenler yüksek kimyasal dayanıma sahip Polipropilen, Polietilen malzemeden imal edilerek kimyasalların korozif etkilerine karşı uzun yıllar çalışma garantisi elde edilmiştir.

Elbetteki tüm hava kirliliği kontrol cihazları kirletici gazların özellikleri, prosesin ihtiyacı ve kirleticilerin özellikleri göz önüne alınarak tasarlanır. Kirletici gazın ve tozun özellikleri, eğer partikül içeriyorsa birinci derecede öneme sahiptir.