BARAT Endüstriyel Plastik Mühendisliği

Biyolojik Desülfürizasyon Sistemi

Tanıtım

Biyogaz içeriğinde ana içerik olarak metan (CH4) ve karbondioksit (CO2) bulunmaktadır. Bu ana bileşenlerin yanında hidrojen sülfür (H₂S), amonyak (NH3) azot (N2), hidrojen (H₂) ve eser miktarda diğer gazlarda yer alabilmektedir.

Biyolojik Kükürt Giderme, kükürt bakterilerinin sistemde bulunan Hidrojen Sülfürü (H2S) tüketerek uygulamada oksijen miktarının %2 üzerinde olduğu proseslerde sülfürik aside dönüştürdüğü veya %0,1 ve %1 oksijen arasında olduğu proseslerde elementel kükürde dönüştürdüğü sistemlerdir. Sistemden çıkan her iki atık üründe tekrar gübre olarak veya gübrenin zenginleştirilmesi için kullanılabilmektedir.

Giderim uygulamasında biyogaz özel dolgu malzemesi ile doldurulmuş olan kule içerisinden geçirilir. Kule içerisinde yüzeylere tutunan bakteriler Hidrojen Sülfürün (H2S) parçalanmasını sağlar ve bu reaksiyon için oksijene ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple kule içerisinde kontrollü bir şekilde oksijen verilir ve bakterileri beslemek için özel besin takviyeleri (nutrient) yapılmaktadır.

Bu uygulama ve giderim işlemine Biyolojik Kükürt Giderme veya Biyolojik Desülfürizasyon denmektedir.

Özellikle elektrik üretimi için kurulan biyogaz tesisleri, çöp, gübre, katı atık ayrıştırma tesisleri ve ayrıca koku giderimi için atık su arıtma tesislerinde kullanımı tercih edilmektedir.

Biyogaz tesislerinde biyogaz içerisinde yüksek Hidrojen Sülfür (H2S) içeriği korozif etkisi sebebiyle enerji üretilen jeneratörlere gönderilmeden önce biyogazın içeriğindeki sülfürün uygun seviyeye düşürülmesi gerekmektedir. 

Biyogaz içeriğindeki Hidrojen Sülfür (H2S) oranının yüksek olması reaksiyon sonucu oluşacak olan kükürt miktarının da çok olacağı anlamına gelmekte ve kule içi dolgularda tıkanmalara sebep olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için özel tasarlanmış olan daha çok bakteri tutunabilmesini sağlamak amacıyla yüzey alanı fazla, tıkanmalara karşı geçirgenliği yüksek ve temizlenip tekrar kullanıma uygun yüksek mukavemetli kule dolgularının teminini sağlamaktayız.

Kükürt giderim kulelerinin imalatında tamamen ithal HDPE (PE-100) plakalar kullanılmaktadır. Kulelerin tasarımları tarafımızca yapılmaktadır. Barat Endüstriyel Plastik Mühendisliği olarak imalat fabrikamızda Ø4000 mm kule çapına kadar kule imalatları gerçekleştirebilmekteyiz. Sistemde kullanılan besin takviyesi hazırlama tanklarının, dozaj sistemlerinin, havalandırma tesisatlarının imalatları yine tarafımızca yapılmakta ve sistemde kullanılan kule dolgu malzemeleri, blower, pH ölçüm sistemleri, emniyet ventilleri, fark basınç transmitterleri, eşanjör, vanalar vb. ekipmanların tedariği de yapılmaktadır.    

 

AVANTAJLARI

Yüksek oranda Hidrojen Sülfür (H2S) giderimi

Düşük işletme maliyeti

Düşük basınç kaybı

Özelleştirilebilir tasarım

Kimyasal tüketimi olmaması

Uzun kullanım ömrü (plastik kule, medya ve borulama)

Biyolojik Desülfürizasyon Sistemi

Ürün Bilgileri

Desülfürizasyon kulelerinin imalatında tamamen ithal HDPE (PE-100) levhalar kullanılmaktadır. Kulelerin tasarımları tarafımızca yapılmıştır. Barat Endüstriyel Plastik Mühendislik olarak imalat fabrikamızda Ø4000 mm kule çapına kadar kule imalatı yapabilmekteyiz. Sistemde kullanılan ek besin hazırlama tankları, dozaj sistemleri, havalandırma sistemleri imalatı da tarafımızca yapılmakta olup, kule dolgu malzemeleri, blower, pH ölçüm sistemleri, emniyet valfleri, fark basınç transmiterleri, ısı eşanjörleri, valfler vb. sistem. Ekipman da sağlanır.

 

AVANTAJLAR -

Yüksek Hidrojen Sülfür (H2S) giderimi - Düşük işletme maliyeti - Düşük basınç düşüşü - Özelleştirilebilir tasarım - Kimyasal tüketimi yok - Uzun ömür (plastik kule, ortam ve borular) )